Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY

(z zastrzeżeniem Dekretu Legislacyjnego nr 206 z 2005 r. - Kodeks Konsumenta, znowelizowanego Dekretem Legislacyjnym z dnia 21 lutego 2014 r., nr 21 dla umów zawieranych między konsumentami a profesjonalistami po dniu 13 czerwca 2014 r.)

Akceptacja warunków sprzedaży

Składając zamówienie na różne sposoby przewidziane i wymienione poniżej, klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu w trakcie procedury zakupu i w pełni akceptuje warunki ogólne oraz warunki płatności i wysyłki określone poniżej, a także szczegółowe. dostępne w każdej karcie produktu.
Wraz z przyjęciem, choćby częściowym, zamówienia, umowa pomiędzy sprzedawcą Borelli Store zostaje udoskonalona. srl z siedzibą w Via dei Marmorari, Spilamberto (MO) Przy składaniu zamówienia Klient zostanie wyraźnie wskazany, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Procedura zakupu

Za pomocą elektronicznego koszyka zakupowego można kupować wyłącznie produkty znajdujące się w katalogu internetowym serwisu w momencie składania zamówienia, zgodnie z opisem w odpowiednich kartach informacyjnych. Zdjęcia produktów widoczne na każdej karcie produktu mają charakter orientacyjny. Aby dokonać zakupu, po prostu dodaj wybrane produkty do koszyka (klikając przycisk kup) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu zamówienia, e-mail z podsumowaniem zamówienia zostanie automatycznie wysłany ze wszystkimi szczegółami związanymi z zakupem i powiązanymi terminami dostawy.

Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie nie zawierają podatku VAT. Koszty wysyłki nie są wliczone (o ile nie określono inaczej). Koszty wysyłki zostaną wyświetlone w fazie zamówienia, a ich kwota może się różnić w zależności od rodzaju zakupionego produktu. Wszelkie zmiany cen mogą nastąpić bez powiadomienia, ale w każdym przypadku zamówienia będą realizowane z ceną wskazaną w momencie zakupu.

Dostępność produktów i terminy dostaw

Każda karta produktu pokazuje dostępność z częstymi aktualizacjami. Zakupiony produkt zostanie dostarczony w terminie przewidzianym w zamówieniu. Usługi będą świadczone w terminie przewidzianym w każdej ofercie lub zostaną uzgodnione pomiędzy konsumentem a usługodawcą.

Przewidywane metody płatności

Na stronie stockfirmati.com możesz wybierać spośród różnych metod płatności, z których wszystkie są gwarantowane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami bezpieczeństwa.

  • Z kartą kredytową
  • Z PayPal
  • Przelewem bankowym
  • Odbiór własnym kurierem

Płatność kartą kredytową

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo płatności, transakcje online Twoich zakupów opłacanych kartą kredytową są przeprowadzane z certyfikatem Verisign, za pośrednictwem bezpiecznego serwera, który przyjmuje system ochrony SSL (Secure Socket Layer). System ten odpowiada za szyfrowanie wprowadzanych informacji, aby uniemożliwić ich przechwycenie. Płacąc za zamówienie kartą kredytową, zostaniesz automatycznie przekierowany na bezpieczną (SSL) stronę witryny banku, który będzie obsługiwał transakcję. Na tej stronie możesz w całkowicie bezpieczny sposób wprowadzić dane swojej karty (numer i datę ważności). Dane są bowiem przekazywane bezpośrednio do Banku, dając Ci maksymalną gwarancję. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w tradycyjnym biznesie (gdzie dane karty przechodzą pod okiem posiadacza karty, urzędnika, kelnera), transakcja online staje się całkowicie bezpieczna, ponieważ nikt (nawet my) nie może dowiedzieć się o kodach karty. używany przez swoich klientów. Kod jest używany tylko do transakcji płatniczej; jeśli płatność się powiedzie, potwierdzenie jest natychmiastowe, otrzymujemy tylko numer paragonu z Banku. W żadnym z naszych archiwów nie ma śladu kodu karty kredytowej. * Stockfirmati zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dodatkowych informacji (np. numer telefonu stacjonarnego) lub przesłania kopii dokumentów potwierdzających własność używanej Karty. W przypadku braku wymaganej dokumentacji zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

Za pomocą konta PayPal

Działanie Paypal jest bardzo podobne do zwykłego konta bankowego, po otwarciu konta można szybko wysyłać lub odbierać pieniądze, dokonywać płatności online. Ponadto PayPal przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa na rynku i posiada technologie zapobiegające oszustwom, które chronią każdą transakcję. Jeśli posiadasz już konto PayPal i zdecydujesz się na zakup w ten sposób, po wysłaniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności PayPal (transakcja bezpieczna i chroniona SSL), gdzie wystarczy podać swoje dane logowania wybrane podczas rejestracji. . Jeśli chcesz skorzystać z tej metody płatności, ale nie jesteś zarejestrowany w serwisie PayPal, odwiedź stronę www.paypal.it. * Stockfirmati zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dodatkowych informacji (np. numeru telefonu stacjonarnego) w celu ustalenia faktycznej własności konta PayPal. W przypadku braku wymaganej dokumentacji Stockfirmati zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

Płatność przelewem z góry

Jeśli wolisz, możesz zapłacić za zamówienie przelewem bankowym na dane bankowe, które zostaną wskazane po wysłaniu zamówienia (w ciągu 24 godzin roboczych od zamówienia). Pamiętaj, że towar będzie zajęty do czasu otrzymania dowodu przelewu (papierowego paragonu lub potwierdzenia przelewu online), który będziesz musiał nam przesłać e-mailem (te dane kontaktowe zostaną wskazane przy składaniu zamówienia) w terminie i nie później niż 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia. Cel przelewu musi zawierać: numer referencyjny, datę realizacji oraz imię/nazwisko zleceniodawcy. Forma płatności przelewem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami w transakcji zamówienia.

Metody wysyłki i koszty wysyłki

Nasze przesyłki realizujemy kurierem ekspresowym. W przypadku wysyłki kurierem ekspresowym, po wyjeździe zamówionych produktów, klient otrzyma pocztą elektroniczną numer wysyłki (numer śledzenia), za pomocą którego może śledzić i śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym. Ta informacja zostanie wysłana bezpośrednio przez kuriera, aby zagwarantować klientowi 100% usługi. Towar jest pakowany i dostarczany kurierowi w terminach i warunkach wskazanych powyżej lub określonych na każdej karcie produktu. Czas dostawy wskazany jest w Twoim panelu użytkownika przy każdym formularzu zamówienia. Liczbę dni potrzebnych na dostawę należy bezwzględnie uwzględniać tylko dla dni roboczych. Gdy zamówienie jest powierzone kurierowi, czas dostawy waha się od 1 do 2 dni roboczych (z wyłączeniem wysp i obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Wyżej wymienione czasy dostawy są jednak orientacyjne i mogą się różnić w zależności od czynników, które nie wynikają z naszej woli (zła pogoda, strajki, ...). W przypadku płatności za pobraniem kurier jest odpowiedzialny za pobranie należności przed dostarczeniem przesyłki. W przypadku nieobecności kurier może zostawić awizo lub podjąć próbę doręczenia w innym terminie, po czym towar zostanie umieszczony w magazynie w odpowiednim biurze przez kilka dni. W przypadku odbioru w ich siedzibie generalnie nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Borelli Store srl w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za braki powstałe podczas transportu.

Przesyłki niezgodne lub częściowe

Przy dostawie towaru klient musi sprawdzić, czy liczba opakowań odpowiada liczbie podanej na dokumencie przewozowym oraz czy opakowanie jest nienaruszone i nie wykazuje żadnych uszkodzeń lub widocznych zmian. W przypadku rozbieżności lub częściowej dostawy, okoliczności te należy niezwłocznie zakwestionować osobie odpowiedzialnej za dostawę, umieszczając na podpisanym dokumencie słowa „ODBIÓR Z REZERWAMI – uszkodzona przesyłka lub częściowa dostawa”. Tylko w ten sposób możliwe będzie przypisanie kurierowi jakichkolwiek uszkodzeń lub braków wynikających z transportu, w przeciwnym razie Stockfirmati nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku.

Zarządzanie zwrotami za przesyłki niezgodne lub częściowe

Stockfirmati oferuje wszystkim swoim klientom możliwość wyboru, czy odbierać zamówienia złożone własnym kurierem, czy skorzystać z udostępnionej usługi kurierskiej ekspresowej.
W przypadku problemów z winy kuriera, takich jak uszkodzone paczki, braki lub częściowe dostawy, Stockfirmati oceni incydent i, o ile nie uzgodniono inaczej z klientem, zwróci wartość jednego euro za kilogram za zagubione lub uszkodzone produkty.

Dokumenty zakupu

Do każdego zamówienia dołączany jest DDT, który może służyć jako dokument poświadczający ważność gwarancji.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Borelli Store srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przepisami użytkowania sprzedawanych produktów. Zaleca się uważne zapoznanie się z ostrzeżeniami i instrukcjami producenta zawartymi w opakowaniu. Wprowadzane do obrotu produkty są zgodne z normami i zatwierdzone zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej. Borelli Store srl nie świadczy usług zakupionych na swojej stronie. Usługodawca wyraźnie wskazany w każdej karcie promocyjnej jest osobą odpowiedzialną wobec konsumenta za zgodność, bezpieczeństwo oraz ogólnie za treść i jakość usługi.

Prawo odstąpienia od umowy

Zobacz naszą politykę zwrotów

Gwarancja

W przypadku niezgodności towaru z umową istniejącą w chwili dostawy - wada konsument musi zgłosić Boreli Store srl w terminie odpowiednim udokumentowanym zgłoszeniem. Zgodność oznacza, że dobro konsumpcyjne:
a) nadaje się do użytku, do którego zwykle używane są towary tego samego rodzaju;
b) jest zgodny z opisem przedstawionym przez Sprzedawcę i posiada właściwości towaru, który Sprzedawca przedstawił Konsumentowi jako próbkę lub wzór;
c) przedstawia typowe cechy i właściwości towaru tego samego rodzaju, których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz, w stosownych przypadkach, składane w tym zakresie publiczne oświadczenia o szczególnych cechach towaru przez sprzedawcę, producenta lub jego agenta lub przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
d) nadaje się również do określonego przez konsumenta celu, o którym sprzedawca poinformował w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca również zaakceptował jako fakty rozstrzygające.
W przypadku niezgodności prawidłowo zgłoszonej w warunkach, konsument ma prawo: - Przede wszystkim do naprawy lub wymiany produktu, według własnego wyboru, pod warunkiem, że żądane rozwiązanie nie jest obiektywnie niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe w porównaniu z innym; - Via Subordinata (jeżeli dwa pierwsze środki zaradcze są niemożliwe lub nie zostały przyjęte niezwłocznie), można zażądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Wybrany środek, który nakłada na sprzedawcę nieracjonalne wydatki w porównaniu z drugim, należy uznać za nadmiernie uciążliwy, biorąc pod uwagę:
a) wartość, jaką miałby składnik aktywów, gdyby nie było braku zgodności;
b) zakres niezgodności;
c) możliwość skorzystania z alternatywnego środka zaradczego bez istotnych niedogodności dla konsumenta.
Naprawy lub wymiany muszą być wykonane w rozsądnym terminie od żądania konsumenta. Termin zależy od rodzaju produktu i charakteru wady. W maksymalnym terminie 90 dni, w przypadku braku możliwości zwrotu naprawionego produktu, niezgodny produkt zostanie wymieniony na ten sam lub, jeśli nie jest już dostępny, na produkt o tych samych właściwościach i funkcjonalności lub do zwrotu wpłaconej kwoty.
Borelli Store srl poświadcza oryginalność każdej ze swoich promocji. Jeśli któryś z naszych klientów ma co do tego wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować: assistenza@stockfirmati.com
W przypadku wysyłki nieprawidłowych produktów lub uszkodzeń transportowych po odpowiedniej weryfikacji zajmiemy się rozwiązaniem praktyki na nasz koszt.

Zwroty

Każdy zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności za pierwotne zamówienie, chyba że uzgodniono inaczej i pod warunkiem, że w wyniku zwrotu nie poniesiesz żadnych kosztów lub, na życzenie klienta, za pośrednictwem vouchera, który nie wygasa i nie będzie miał żadnego kodu; gdy to zrobisz, automatycznie odliczy kwotę Twojego nowego zamówienia.
Kupony rabatowe lub kody promocyjne nigdy nie dają prawa do zwrotu gotówki. Dlatego też, jeśli zostaną wykorzystane do zapłaty całości lub części ceny zakupu, w przypadku zwrotu nigdy nie zostaną zwrócone w gotówce, ale zawsze w formie rabatu.
W szczególności przykładowo w następujących przypadkach:
- towary do omyłkowego zwrotu przez Borelli Stor srl,
- towar do zwrotu lub do prawa odstąpienia od umowy,
- towar do zwrotu w przypadku anulowanego zamówienia,
- towary nie podlegają dostawie z powodu niedostępności.
Borelli Store srl zwróci tylko koszt przedmiotu pomniejszony o rabat zastosowany dla tego towaru (np. jeśli do zakupu zostanie użyty kod 10%, zwrot będzie kosztem przedmiotu odjętym o 10%).

Prywatność

Borelli Store srl gwarantuje najwyższy szacunek dla danych przekazanych przez klientów oraz ochronę ich prywatności.

Ujawnienie

Borelli Store srl jest właścicielem i zarządcą danych dostarczonych przez użytkowników zgodnie z dekretem ustawodawczym z dnia 30.06.2003 r. n.e. 196 znany jako ustawa o prywatności.
Dlatego wdrożyła odpowiednią politykę ochrony i zarządzania danymi.

Cel, powód

Nawigacja w serwisie jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji. Dopiero w momencie zakupu wymagane będą dane ściśle przydatne do zakończenia postępowania, tj.: - określenie stosunku umownego i wynikających z niego obowiązków prawno-podatkowych oraz umożliwienie efektywnego zarządzania relacjami finansowymi i handlowymi .
Podanie żądanych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia Borelli Store srl zawarcie umowy, a tym samym dostarczanie produktów i usług. - komunikaty promocyjne, działania marketingowe lub informacje handlowe poprzez wysyłanie e-maili lub newsletterów, które zamiast tego będą kierowane tylko do tych, którzy złożyli określone żądanie.
Jakie dane osobowe są wymagane: Wymagane są tylko dane niezbędne do realizacji stosunku umownego, nie wolno ujawniać żadnych danych o charakterze „wrażliwym” (np. Religia, polityka, zdrowie, życie seksualne itp.) lub danych „sądowych”. Metody przetwarzania i zabezpieczenia Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem zarówno nośników papierowych, jak i narzędzi informatycznych i telematycznych poprzez struktury odpowiednie do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności, zarządzane wyłącznie przez zaufany personel.

Komunikacja i rozpowszechnianie:

Twoje dane nie będą w żaden sposób przekazywane i rozpowszechniane, z wyjątkiem sposobów i celów wskazanych powyżej, w tym celu mogą uzyskać dostęp do danych:
a) osoby powołane w naszej firmie w związku z wykonywanymi zadaniami (np. administracja i zarządzanie sprzedażą)
b) podmiotom, którym prawo dostępu do danych przysługuje na podstawie przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów wspólnotowych (np. Guardia di Finanza, policja, organy nadzorcze itp.)
c) podmioty do zarządzania inkasami i płatnościami. Dane są szyfrowane i przetwarzane bezpośrednio przez menedżerów w trybie SSL (Secure Socket Layer), najbezpieczniejszym dostępnym obecnie protokole i całkowicie przejrzystym dla użytkownika.
d) podmiotom, które potrzebują dostępu do Twoich danych dla potrzeb związanych z relacją między Tobą a nami, w granicach ściśle niezbędnych do wykonania powierzonych im zadań (np. przewoźnicy itp.)
e) naszym konsultantom, w granicach niezbędnych do wykonania powierzonego im przez naszą firmę zadania (np. księgowi, centra księgowe itp.)
f) firmom serwisowym sprzętu i oprogramowania, w zakresie niezbędnej konserwacji, ulepszeń itp. naszych infrastruktur

Prawa do Twoich danych. Modyfikacja i anulowanie

Zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy 30.06.2003 masz prawo zażądać potwierdzenia, modyfikacji, usunięcia swoich danych lub sprzeciwienia się ich wykorzystaniu (z wyjątkiem, oczywiście, chęci sfinalizowania zakupu).

Administrator danych

Administratorem danych, z którym można się skontaktować (przesyłając pisemną prośbę pocztą lub e-mailem) w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie poprzednim jest: Borelli Store srl

Anulowane zamówienia:

Wszystkie zamówienia już opłacone i gotowe do wysyłki, w przypadku anulowania przez klienta, zostaną zwrócone poprzez zatrzymanie 10% na odnowienie.

Uskarżanie się

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres assistenza@stockfirmati.com