Jak dokonać zwrotu

Prawo odstąpienia od umowy

WYCOFANIE ZAMÓWIEŃ HURTOWYCH:

Każdy klient dokonujący zakupów na www.stockfirmati.com ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdy wykupił usługę dropshipping lub produkty nie są zgodne z opisem lub posiadają wady.Ponieważ nasza firma jest hurtownią i jest otwarta tylko dla posiadaczy NIP Nie dokonujemy zwrotów w przypadku zmiany rozmiaru.
W przypadku prośby o zwrot towaru niezgodnego z umową wyślij e-mail na adres assistenza@stockfirmati.com podając kod produktu na etykiecie oraz powód zwrotu. Nasz dział obsługi klienta przetworzy żądanie i skontaktuje się z klientem w celu zarządzania sprawą.
Zamówienia anulowane: W przypadku anulowania zamówienia sklep Borelli zwróci 10% wartości zamówienia za zarządzanie i regenerację produktów.

WYCOFANIE ZLECEŃ DROPSHIPPINGOWYCH:

Klientom subskrybującym usługę DROPSHIPING przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, co daje możliwość zwrotu zakupionego produktu, którym już nie są zainteresowani.

Stockfirmati oferuje możliwość zwrotu towaru za pomocą procedury zwrotu bezpośrednio z panelu użytkownika za pomocą kilku kliknięć. Wystarczy wejść do historii zamówień, wybrać zamówienie, które zamierzasz wycofać, i kilkoma kliknięciami postępować zgodnie z procedurą. W przypadku wybrania tej opcji wyślemy e-mailem potwierdzenie otrzymania wypłaty.
Przesyłka zwrotna obciąża klienta, który musi zwrócić produkty na adres:

Sklep Borelli srl
Via dei marmorari, 94 - 41057 Spilamberto (MO)

Gdy produkt zostanie zwrócony do naszych magazynów, stockfirmati zwróci lub wyda kredyt bez daty wygaśnięcia, który można wykorzystać na www.stockfirmati.com

Odstąpienie może być wykonane w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, możesz bezpiecznie napisać na adres assistenza@stockfirmati.com i otrzymać instrukcje, jak zrealizować zwrot.

Wykluczenie odstąpienia:

Opisane powyżej prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) umowy o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i za akceptacją utraty prawa odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę;

b) dostawa towarów lub usług, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie jest w stanie kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

c) dostawa towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych;

d) dostawę towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasnąć;

e) dostawę zapieczętowanego towaru, którego nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, a który został otwarty po dostarczeniu;

f) dostawa towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;

g) dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po trzydziestu dniach i których rzeczywista wartość zależy od niekontrolowanych wahań na rynku przez profesjonalistę;

h) umów, w których konsument wyraźnie zażądał wizyty profesjonalisty w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przy okazji tej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe w stosunku do tych, których konsument wyraźnie żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia od umowy przysługuje takim dodatkowym usługom lub towarom;

i) dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub zapieczętowanych programów komputerowych, których opakowanie zostało naruszone po dostarczeniu;

l) dostawa dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę o dostarczanie takich publikacji;

m) po trzecim żądaniu zwrotu w ciągu 12 miesięcy, Klient będzie musiał pokryć koszty przesyłki na własny koszt.

n) świadczenie usług zakwaterowania w celach niemieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, usług gastronomicznych lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono termin lub okres świadczenia;

o) dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem nośnika niematerialnego, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i za jego akceptacją, że w takim przypadku utraciłby prawo odstąpienia od umowy.